ZŠ s materskou školou, Centrum I 32

ZŠ s materskou školou, Centrum I 32

Centrum I 34
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 35678127

Informácie o inštitúcii ZŠ s materskou školou, Centrum I 32

 

O škole

 

Po prvý raz boli brány našej školy otvorené v roku 1979. Odvtedy uplynulo viac ako tridsať rokov a škola prešla rôznymi zmenami. Vystriedalo sa v nej množstvo žiakov, učiteľov, správnych zamestnancov. Pozrime si ako u nás prebieha modernizácia edukačného procesu.

 

Od roku 2006 Riaditeľka: RNDr. Jana Vargová

 

·        Zriadenie interaktívnych učební (na škole používame od šk. r. 2010 - 2011 dvanásť interaktívnych tabúľ a jednu máme v MŠ)

 

·        Zriadenie nových počítačových učební, multimediálnych učební,  jazykových laboratórií na prvom aj na druhom stupni a učebňu prírodovedných predmetov

·       V ponuke pre deti máme bohatú krúžkovú činnosť

·      Naši žiaci obsadzujú popredné miesta v krajských a celoštátnych súťažiach

·        Usporadúvame akadémie pre najšikovnejších žiakov za prítomnosti rodičov a priateľov školy

·      Prebieha realizácia projektov: "Sme naozaj cudzinci", "Premena tradičnej školy na modernú" a "Comenius"

·        Ponúkame deťom rozmanitú  činnosť v materskej škole a školskom klube

·        Inovujeme vybavenie školy modernými prostriedkami na skvalitnenie výučby

·        Slávime krásny úspech našej žiačky  deviateho ročníka – účasť na medzinárodnej geografickej súťaži v Mexiku (šk. r.   2008/2009)

2009 - oslavujeme tridsiate výročie otvorenia školy

·       máj 2010 – začína rekonštrukcia vonkajších aj vnútorných priestorov školy

·     november 2010 - slávnostné ukončenie rekonštrukcie priestorov školy

·      V októbri 2010 boli odmenení naši žiaci v literárnej súťaži: Môjmu mestu za vynikajúce umiestnenie: Poézia: 1. miesto víťazná práca: Premena, próza:  1. miesto víťazná práca: Ako pán meno mestu dal (žiaci 6. a 7. ročníka)

 

Roky 2001 – 2006 Riaditeľ: Mgr. Ferdinand Brunovský

 

·        Zriadené dve učebne výpočtovej techniky

·        Rozšírenie krúžkovej činnosti

·        Začala sa protidrogová olympiáda

·        Škola získala certifikát: "Zdravá škola"

·        Navštívil nás Majster "N"

·        Privítali sme R. Pavlikovského – majstra sveta v hokeji

·        Dvakrát za sebou sme získali  1. miesto v súťaži "Odysea mysle"

Roky 1996 – 2000 Riaditeľ: Mgr. Milan Ondráš

 

·        1. januára 1997 sa škola stala právnym subjektom

·        Za pomoci Rady rodičov boli triedy vybavené žalúziami

·        Dokúpené učebné  pomôcky

·        Prebieha prestavba šatní

·        Vymaľovanie zábradlia

·        Škola vyhrala projekt na skrášlenie areálu školského ihriska

·        Zakúpenie počítačov, kopírok

·        Škola bola vybavená zabezpečovacím zariadením

·        Prestavba zborovne, modernizácia

 

Roky 1991 – 1996 Riaditeľka: Mgr. Mária Bátovská

 

·        Vymaľovanie tried, šatní, posilňovne

·        Oprava strechy

·        Vyasfaltovanie chodníka ku hlavnému vchodu školy

·        Výmena podlahovej krytiny

·        Zriadenie nových priestorov pre školský klub

·        Zriadenie špeciálnej učebne hudobnej výchovy

·        Vychádza časopis Domino

·        Vzniká divadielko Botafogo

·        1992 – prvé akadémie pre rodičov, ku Dňu matiek, Vianočná akadémia

Súťaže:

V športových, výtvarných a literárnych súťažiach, v súťažiach cudzích jazykov získavajú žiaci pod odborným vedením našich pedagógov:

·        1. miesto v Project English Cometition (1996)

·        "Mier všetkým deťom" – literárna a výtvarná súťaž francúzskeho jazyka: práce detí vystavené a ocenené v Bruseli

·        "Na vlastných nohách" deti boli prijaté u prezidenta ČSFR Václava Havla v Prahe

·        Umiestnenia na vyšších priečkach v okresných, oblastných a krajských súťažiach rôznych zameraní

 

Roky: 1979 – 1991 Riaditeľ: Mgr Viliam Hletko

·        V decembri 1979 bol odovzdaný do užívania pavilón A

·        Končí sa stavba pavilónov B a D

·        Svojpomocné vybudovanie vykurovaného skleníka

·        Vybudovanie atletickej dráhy

·        Výstavba šatní v pavilóne B – 1

·        Vybudovanie gymnastickej telocvične

·        Dokončenie odborných a poloodborných učební

·        Sústredenie športových gymnastiek za prítomnosti p. Viery Čáslavskej, majsterky Európy

·        Stávame sa školou s rozšíreným vyučovaním jazykov

·        Prvé vydanie školského časopisu Plamienok

·        Vybudovanie poloodbornej učebne matematiky

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

RNDr. Jana Vargová - riaditeľka

vargova @ zscidca . sk

 

Mgr. Šlosiarová Elena Capáková - zástupkyňa

capakova @ zscidca . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit